Home » Artists » Jang Keun Suk

Profile Information

Record label: Jang Keun Suk

Stage Name: Jang Keun Suk

Birth Name: Jang Keun Suk

Weight: 62 kg

Height: 182 cm

Birthday: August 4, 1987

Birthplace: North Chungcheong Province, South Korea

Blood Type: A

Instagram: janggeunsuk

Twitter: @AsiaPrince_JKS

-Started acting since he was 10
-Was inspired to learn Japanese after hearing the music of Ken Hirai

Latest Jang Keun Suk News

Jang Keun Suk Photos